Fastighetsägarnas etiska regler

Vi värnar om goda och förtroendefulla relationer. Därför är vi medlemmar i Fastighetsägarna och följer deras etiska regler. Vårt medlemskap är en kvalitetsstämpel som visar att vi som fastighetsägare följer Fastighetsägarnas etiska regler och värnar om goda och förtroendefulla relationer till alla dem som bor eller arbetar i våra fastigheter. De etiska reglerna kompletterar gällande lagar och föreskrifter och syftar till att ge vägledning kring hur vi bedriver en ansvarsfull fastighetsförvaltning. De etiska reglerna behandlar inte bara relationen till boende och kunder utan även andra aspekter av fastighetsägandet såsom trygghet, hållbarhet och sund konkurrens samt relationer med myndigheter, leverantörer och samarbetspartners.