Vi ansluter oss till Huskurage - agera vid oro för våld

Bo Bra stödjer projektet Huskurage som arbetar för att förhindra våld i hemmet genom att uppmana grannar att agera. Det kan vara livsavgörande att agera direkt när något sker i huset. Med hjälp av Huskurage vill vi bidra till ökad trygghet för alla våra hyresgäster.


Agera vid oro för våld:

• Ring på hos grannen. Du behöver inte stå kvar, det kan räcka att ringa på för att stoppa pågående våld.

• Vid behov – hämta hjälp. Fler grannar kan bidra till att skapa trygghet.

• Ring alltid polisen 112 vid akuta och hotfulla situationer.

• Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg kontakta socialtjänsten.


Har du frågor, gå in på huskurage.se eller ornskoldsvik.se/bra


Här kan du få hjälp:

Polisen: 114 14

Nödsituation: 112

Kvinnojouren: 0660-841 97

Socialtjänsten: 0660-888 07